Bookingportal

Informasjon om våre cookies

Dette nettstedet lagrer følgende cookies som del av kjernefunksjonalitet knyttet til sikkerhet og pålogging. Disse cookiene er nødvendige for bruk av systemet, og de lagres derfor uten foregående samtykke.


bookingportal_session

Holder brukere innlogget, og slettes når nettleseren lukkes.

remember_web_*

Lar brukere slippe å logge inn hver gang du besøker portalen.

XSRF_TOKEN

beskytter portalen mot uautoriserte spørringer fra andre nettsteder, og slettes når nettleseren lukkes.

cookie_consent

Husker at du har akseptert at vi benytter cookies.


Ingen av våre cookies leveres av tredjepart eller lagrer personlig informasjon.Personvernerklæring